Değerli Bilim İnsanları, IX. Uluslararası Katılımlı Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi 16-18 Eylül 2024 tarihinde Ankara' da (https://polimertr.org) yapılacaktır. Bilgilerinize sunarız.

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Derneği

Genel Kurul Duyuruları

Olağan Genel Kurul

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Derneği olağan genel kurulu aşağıda yazılı gündem ile 15 Aralık 2023 Cuma günü saat 13:30’da ODTÜ Kimya Bölümü, Bölüm Toplantı Salonunda yapılacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 22 Aralık 2023 Cuma günü saat 13:30 da yukarıda belirtilen aynı yerde yapılacaktır.

Gündem:

1-Açılış ve Genel Kurul Divan Seçimi

2-Gündemde yer alması istenilen önerilerin okunması, tartışılması

3- Yönetim Kurulu ve Denetleme kurulu raporları

4- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri seçimi

5-Dilekler ve kapanış

Not: Bu ilan www.polimerdernegi.org adresinde ve e-posta ile ilan edilmiştir.